திருவாரூர் தேர்..

சித்திரை மாதத்தில் தேர் திருவிழா ஆசியாவிலேயே மிக உயரமான தேர்.. அழகான தேர்.. என்ற பெருமைகளுக்கு எல்லாம் உரியது திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயில் தேர். திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதத்தில் தேர் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆசியாவிலேயே உயரமான தேர் திருவாரூர் தேர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேர் ஆகும். திருவாரூர் தேர் 96அடி உயரமும் 360 டன் எடையும் கொண்டது.இந்த தேர் 6 மீட்டர், 1.2 மீட்டர், 1.6 மீட்டர் 1.6மீட்டர் என 4

சித்திரை மாதத்தில் தேர் திருவிழா

ஆசியாவிலேயே மிக உயரமான தேர்.. அழகான தேர்.. என்ற பெருமைகளுக்கு எல்லாம் உரியது திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயில் தேர். திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதத்தில் தேர் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

ஆசியாவிலேயே உயரமான தேர்

திருவாரூர் தேர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேர் ஆகும். திருவாரூர் தேர் 96அடி உயரமும் 360 டன் எடையும் கொண்டது.இந்த தேர் 6 மீட்டர், 1.2 மீட்டர், 1.6 மீட்டர் 1.6மீட்டர் என 4 நிலைகளை கொண்டுள்ளது. இந்த தேர் பல நுண்ணிய கலை நயத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos